Przejdź do treści

ERGELIT-10SD | -S100

Szybkowiążąca zaprawa kompatybilna z taśmą ERGELIT-03 stanowiąca wzmocnienie mechaniczne rurociągów, umożliwiając zamykanie wycieków rur betonowych