Przejdź do treści

DENSOLEN-S20

Zabezpieczenie antykorozyjne. Taśma ochrony mechanicznej nakładana na zimno na metalowe rury i rurociągi o niewielkich do bardzo dużych średnicach nominalnych