Przejdź do treści

System DENSOLEN-AS30/-R20 MP

Zabezpieczanie antykorozyjne rur metalowych i rurociągów, spełniające wymagania normy DIN 30672, EN 12068. Dwutaśmowy system nakładany na zimno