Przejdź do treści

DENSOLEN-AS30

Koekstrudowana 3-warstwowa taśma o warstwie nośnej na bazie stabilizowanego polietylenu, pokryta spoiwem z kauczuku butylowego po obu stronach

sealid-01-02