Przejdź do treści

System PALIMEX-880/-855

Systemy antykorozyjne – dwutaśmowy system do trwałego zabezpieczania podziemnych i nadziemnych rurociągów stalowych i żeliwnych