Przejdź do treści

ProConnect

Przeciwkorozja złącz spawanych. System do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego złącza oraz warstwy laminatu zabezpieczającego całość powłoki, przyczepnego do materiału przeciwkorozyjnego na całej jego powierzchni