Przejdź do treści

System DENSOLEN 4 /-032-65 AS/-090

Przeciwkorozja elementów rurociągów. Solidny dwutaśmowy system ochrony przeciwkorozyjnej złączy polowych do stosowania na rurociągach oraz ich elementach