Przejdź do treści

System DENSOLEN-E10/-090

Najlepsze zapobieganie korozji. System dwutaśmowy do zabezpieczania antykorozyjnego rurociągów, połączeń rurociągów, izolowania przyłączy gazowych PE-stal oraz naprawy izolacji na rurach podziemnych