Przejdź do treści

DENSOLID-IPL

Izolacja elektryczna rurociągów i armatur. Poliuretanowy podkład zapewniający izolację elektryczną pomiędzy chronionym katodowo rurociągiem i betonowym fundamentem