Przejdź do treści

System DENSOLEN 5 i 6 /-032-65 AS/-R20 HT

Antykorozja złączy polowych. Solidny dwutaśmowy powłokowy system ochrony przeciwkorozyjnej złączy polowych na rurociągach i ich elementach