Przejdź do treści

DENSOLEN-N60

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne. Taśma ochrony przeciwkorozyjnej nakładana na zimno na metalowe rury i rurociągi o niewielkich do bardzo dużych średnicach nominalnych.