Przejdź do treści

System STOPAQ 2100 Aquastop

Uszczelnianie przejść kablowych i rurowych przez ściany, narażonych na stały lub czasowy napór wody. Do stosowania nawet podczas przelewania się wody pod ciśnieniem