Szukaj
Szukaj
Close this search box.

STOPAQ CZH

Taśma antykorozyjna najwyższej jakości o doskonałej przyczepności do powierzchni stalowych oraz powłok fabrycznych rurociągów z PE, PP i FBE

 • rurociągi i zbiorniki: do ochrony przed korozją zewnętrzną podziemnych lub nadziemnychkonstrukcji rurociągów i zbiorników ze stali węglowej, stali stopowej itp.
 • połączenia spawane: do ochrony przed korozją zewnętrzną spoin obwodowych rurociągów podziemnych lub nadziemnych ze stali węglowej, stali stopowej itp.
 • kształtki: do ochrony przed korozją zewnętrzną podziemnych lub nadziemnych kształtek rurowych ze stali węglowej, stali stopowej m.in. kolanka, łuki, trójniki, redukcje, kołnierze itp.
 • naprawa i renowacja istniejących powłok na rurach: do naprawy i renowacji oraz ochrony przed korozją zewnętrzną wad powłok rurociągów
 • przejścia „ziemia-powietrze”: do ochrony przed korozją zewnętrzną armatury
 • poprawa parametrów rezystancji układów: poprzezzabezpieczanie ostrych krawędzi armatury podziemnej oraz stóp zaworów
 • bezpieczna podczas aplikacji, nie powoduje zagrożenia dla zdrowia i środowiska
 • szybka i łatwa aplikacja w terenie
 • taśmę można formować, dopasowując ją do różnego rodzaju powierzchni o nieregularnych kształtach
 • brak osmozy oraz podwarstwowej migracji wilgoci
 • brak odspojenia katodowego
 • kontrolowane płynięcie taśmy na zimno, zapewnia stały dopływ mieszanki masy z taśmy donajdrobniejszych porów podłoża
 • odporna na niskie temperatury, nie kruszy się
 • niskie napięcie powierzchniowe
 • nie wymaga szczególnego przygotowania powierzchni, piaskowanie nie jest wymagane, wystarczy przygotowanie powierzchni drucianą szczotką (PN-EN ISO 8501-1: St 2)
 • możliwość samoregeneracji małych wgnieceń, ubytków i pęknięć
 • obojętna na starzenie
 • odporna na wiele chemikaliów, m.in. sole, kwasy, zasady, rozpuszczalniki polarne itp.