Przejdź do treści

System DENSOLEN-AS50/-R20 HT

Przeciwkorozyjna izolacja rurociągów i rur metalowych. Dwutaśmowy system zaprojektowany zgodnie z DIN 30672, EN 12068 dla ekstremalnych warunków korozyjnych i obciążeń mechanicznych