Przejdź do treści

DENSOLID-HK7 C

Ochrona mechaniczna połączeń spawanych – powłoka do stosowania na połączeniach spawanych rur z tworzyw sztucznych, szczególnie przy stosowaniu metod bezwykopowych