Przejdź do treści

System STOPAQ CZ-HT/HTPP

Przeciwkorozyjny system do izolacji układów rurociągowych pracujących w gruncie, środowisku wodnym oraz powyżej poziomu gruntu

Zastosowania

  • izolacja układów rurociągowych pracujących w gruncie, środowisku wodnym oraz powyżej poziomu gruntu
  • zabezpieczanie antykorozyjne połączeń spawanych rurociągów
  • naprawa defektów izolacji oraz rehabilitacja rurociągów

Właściwości i zalety

  • nieszkodliwa dla środowiska oraz obsługi
  • szybka i łatwa aplikacja
  • możliwość modelowania na dowolnych nieregularnych kształtach
  • brak możliwości osmozy i korozji podpowłokowej
  • zerowe odwarstwienie katodowe, nie zakłóca działania ochrony katodowej
  • gwarantowana niezawodność

Skład systemu

sealid-01-02