DOŚWIADCZENIE

OD 10 LAT GROMADZIMY WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE, JAKO PIERWSI OPRACOWUJEMY INNOWACYJNE I NAJLEPSZE W BRANŻY ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – WSZYSTKO PO TO, ABY NASI KLIENCI ODNIEŚLI Z TEGO WYMIERNĄ KORZYŚĆ.

Rewolucyjny system ochrony mechanicznej połączenia spawanego podczas przewiertu HDD we Włocławku.

Realizacja przewiertu HDD "Włocławek" to doskonały przykład zalet systemu ochronnego Inover PUPP. Powłoka po aplikacji odpowiada parametrom izolacji fabrycznej 3LPP - system jest powtarzalny i jednorodny. Zastosowana technologia jest rekomendowana w standardzie ST IGG 0601:2012. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów opaska jest wgrzana w izolację fabryczną, a nie klejona. Technologia sprawdziła się w najtrudniejszych warunkach- system posiada 3 tyś styków referencyjnych, w tym najdłuższy HDD 1,5 km 48".

System ochronny PUPP to jedyny na świecie system ochrony przeciwkorozyjnej i mechanicznej, gdzie zabezpieczenie spawu do przewiertu ma wyższą odporność na siły tnące i zarysowania niż izolacja fabryczna calizny rury typu 3LPP i 2LPE.

Zapraszam do zapoznania się z materiałem filmowy!

W 2012 roku w Odolanowie, dzięki innowacyjnemu zastosowaniu materiałów NRI, wykonaliśmy uszczelnienie dwóch kolektorów DN 500 PN 64 doprowadzających gaz z separacji do ciągu 1 i ciągu 2.

Naprawa powierzchniowych mikropęknięć zlokalizowanych w sąsiedztwie spawu na pracującym gazociągu DN500 o ciśnieniu roboczym 63 bar umożliwiła inwestorowi uniknięcie postoju instalacji i nieprzerwaną kontynuacje procesu produkcyjnego. Tradycyjna naprawa poprzez wymianę odcinka rurociągu wiązała by się  z postojem instalacji, 10 krotnie dłuższym czasem instalacji, oraz pracami spawalinczymi, które w strefie Ex ( strefa zagrożenia wybuchem ) są niemożliwe lub utrudnione.

Wybór certyfikowanego przez Urząd Dozoru Technicznego – systemu Syntho-Glass XT oferowanego przez Atagor Sp. z o.o. był w tym przypadku optymalnym rozwiązaniem do naprawy gazociągu naziemnego opartego na podporach, dzięki czemu  prace wykonane w miejscowości Odolanów zakończyły się sukcesem.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu ochronnych powłok antykorozyjnych przekroczeń rurociągów nad przeszkodami terenowymi (rzekami, torami kolejowymi itp). Dostosowujemy przyjęte rozwiązania do wszelkich, nawet niestandardowych potrzeb klienta.   

Dobrym przykładem udanej realizacji  mogą być prace wykonywane na zlecenie Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. w Tarnowie.

Realizacja polegała na konserwacji napowietrznego przekroczenia rzeki gazociągiem w/c DN 700 w miejscowości Przeworsk.

Zakres wykonywanych robót obejmował między innymi montaż specjalistycznego rusztowania i konstrukcji podtrzymującej gazociąg. Prace zostały wykonane na wymagającym obiekcie, zgodnie z najwyższymi standardami i wymaganiami techniki budowlanej.